بایگانی

  • hospital
    در دیدار اعضای شورای اسلامی شهر ورزنه با دکتر داوری مطرح شد؛

    بیمارستان ۳۲ تختخوابی ورزنه بدون اعتبار مانده است