بایگانی

  • 01034762
    ادبیات ضعیف آقا معلم!

    تفاوت رفتار اصفهانی ها و تهرانی ها در فوتبال

  • فوتبال
    بازدید تیم فوتبال سایپا از بیمارستان کودکان سرطانی

    پیشنهاد سرمربی سایپا: اختصاص 2 درصد قرارداد فوتبالی‌ها به بیماران محک