بایگانی

  • 20150809_143014
    گفتگو با غلامرضا علیزاده از غواصان خط شکن گردان یونس

    لحظه لحظه از عملیات کربلای ۴/ غواص ها چگونه عملیات می کردند؟ (+ذکر نام شهدا)

  • 0697
    گفتگو با مجید مصلحی از غواصان گردان یونس

    شهدا تافته جدابافته نبودند، درباره آنها غلو نکنیم/ گردان یونس چگونه تشکیل شد؟