بایگانی

  • %d8%a7%d9%88%d9%82%d8%a7%d9%81
    معاون حقوقی اداره کل اوقاف استان اصفهان:

    وقف نامه محله شهید شاکری نژاد متعلق به ۱۰۶ سال قبل/ ساخت و سازها غیرمجاز است