بایگانی

  • r12
    به بهانه‌ی بیست و چهارم ذی‌الحجه:

    مباهله، رویدادی که دلیلی بر ولایت امیرالمومنین است