بایگانی

 • dok_aref
  نسخه شناس شهیر پاکستانی:

  کهن ترین نسخه دیوان محتشم در کتابخانه ملی کراچی پاکستان است

 • photo_2017-03-05_00-38-17
  از رضا رفیع تا موسوی گرمارودی؛

  شب شعر طنز محتشم کاشانی!

 • 139311271258468684761664
  دستیار ویژه رئیس جمهور در کنگره محتشم کاشانی:

  روشنفکران زندگی مردم با ائمه را نمی فهمند

 • photo_2017-03-02_22-35-28
  رئيس دانشگاه آزاد اسلامي کاشان:

  کنگره بين المللي محتشم کاشاني آثار ماندگاري خواهد داشت

 • 7

  مقبره شاعر اهلبیت «محتشم کاشانی»/ تصاویر

 • index
  شاعر جوان اصفهانی:

  خواسته ام، عزت و آبرو زیر خیمه امام حسین(ع) است

 • عاشورا

  نظم ها و نواها؛ مروری بر اشعار ماندگار عاشورایی