بایگانی

  • img_2624
    رئیس پدافند غیرعامل در کاشان:

    پیام رزمایش پرتویی آگاهی و آمادگی ملت ایران در حوادث هسته‌ای است