بایگانی

 • 645007_762
  محرم نوید کیا خدا حافظی کرد ؛

  صحبتهای سرپرست سپاهان درباره خداحافظی نویدکیا / فیلم

 • محرم-نوید-کیا
  حواشی تیم سپاهان ؛

  صحبت های جنجالی نویدکیا در مورد حواشی تیم سپاهان / فیلم

 • سپاهان
  روزگار متفاوت فوتبال اصفهان؛

  ذوب آهن در آرامش، سپاهان بمب التهاب

 • سپاهان
  پادوانی و پریرا تا نیم فصل محروم هستند؛

  هواداران سپاهان در پرونده برزیلی ها دو ماه سر کار بودند!