بایگانی

  • n00043808-r-b-013
    جانشین فرمانده سپاه صاحب‌الزمان(عج) استان:

    بسیج سازندگی 1024 واحد تولیدی خود‌کفا ایجاد کرده است