بایگانی

  • Picture 009
    در نشست خبری بسیج جامعه پزشکی مطرح شد:

    برای کمک به کمیته امداد و بهزیستی آماده ایم/ انحصار مقالات به ISI را نادرست می دانیم