بایگانی

  • 13921017191237730_PhotoL

    تقدیر از شاعری بی‌ادعا که از زخم شمشیر بر تن جغرافیا می‌گوید