بایگانی

 • museum950816014
  مرمت خانه تاریخی رفیعی؛

  ساخت موزه فریدونشهر

 • mouze001
  با اعتبار 214 میلیون تومانی؛

  موزه فریدونشهر افتتاح خواهد شد

 • tandis950531002
  قاچاق میراث تاریخی؛

  تندیس تاریخی عیسی مسیح(ع) در فریدونشهر کشف شد