بایگانی

 • مسلمان
  مشکل اصلی مبلغ رضایتنامه است؛

  محسن مسلمان در سه راهی ذوب آهن، استقلال و پرسپولیس

 • مسلمان
  وقتی مسلمان با صادقیان قیاس می شود

  تلنگر گل محمدی هم نمی تواند هافبک ذوب آهن را بیدار کند

 • خال2
  آموزه های مکتب ذوب آهن این نبود؛

  فوتبالیست هایی که جنبه شهرت ندارند