بایگانی

  • IMAGE60493399742
    کارشناس و تحلیل گر مسائل سیاسی:

    مجلس خبرگان رهبری وظیفه نظارت بر اوصاف رهبری را دارد