بایگانی

  • ایازی

    قالیباف از شهرداری تهران نمی رود

  • قالیباف شهردار شد چه کسانی به قالیباف رای دادند چه کسانی به محسن هاشمی اسامی

    چه کسانی به قالیباف رای دادند+ اسامی