بایگانی

  • d
    همزمان با دهه فجر انقلاب انجام می شود:

    برپایی محفل انس با قرآن کریم در خوانسار

  • images
    به مناسبت هفته وقف انجام می شود:

    برگزاری محفل انس با قرآن کریم در خوانسار