بایگانی

 • ذوب آهن
  صادقی درخواست رضایت نامه کرد:

  مشکلات ذوب آهن کم بود، بحران دروازه بان هم اضافه شد

 • صادقی
  اعتراض دروازه بان ذوب آهن وارد نیست

  محمدباقر صادقی چوب اشتباهات خودش را می خورد

 • صادقی
  اولین خرید ذوب اهن یک دروازه بان است

  کشف جورجویچ دوباره به ذوب آهن برگشت

 • d7e889c8-6400-4a01-9538-9280fc44c662-cb
  اولین خرید ذوب آهن برای فصل جدید؛

  محمدباقر صادقی به ذوب آهن پیوست