بایگانی

  • محمد-بدر-الدين-زايد
    معاون وزیر خارجه ی مصر:

    باید از ایران بابت فلسطین ممنون باشیم