بایگانی

  • 139405041550275515759233
    یک شیخ الازهر:

    داعشی که در سوریه و عراق به‌وجود آمده، ریشه در وهابیت دارد

  • آل سعود

    تكفيری ها؛ بنیان گذار آیین وهابیت کیست؟