بایگانی

  • 22728-1
    رئیس جشنواره ملی تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی:

    گام های کوچک خود را برای اجرای سیاست های رهبری محکم تر بر می داریم

  • 22728-1
    رییس دومین جشنواره سراسری فیلم کوتاه تولید ملی:

    ابلاغ سیاست های رهبری اهمیت جشنواره فیلم کوتاه تولید ملی را دوچندان کرد