بایگانی

  • رویانیان

    عكس / سند سوءاستفاده رويانيان از باشگاه پرسپوليس منتشر شد

  • 314417_heroa
    به ذوب‌آهن نیامده خط و نشان می‌کشند!

    مذاکراتی که تنها به ذوب‌آهن ضربه می‌زند