بایگانی

  • mohsen18sh_24234456
    در پی انتقاد سایت تحلیلی خبری چشمه سار:

    آموزش و پرورش خوانسار نسبت به اهانت به پیامبر اکرم (ص) واکنش نشان داد