بایگانی

  • rahpaymaei 14
    واکنش نمازگزاران شاهین شهر به اقدام توهین آمیز شارلی ابدو؛

    فریاد لبیک یا رسول الله(ص) در شاهین شهر طنین انداز شد

  • rahaee-tablighat-Custom-21-244x172
    رئیس تبلیغات اسلامی شهرضا:

    ایجاد موج اسلام هراسی، هدف دشمنان اسلام است