بایگانی

  • MisaghFR-Sepahan001
    شکستی سوال انگیز؛

    شکست سنگین تیم نونهالان سپاهان از میثاق فریدونشهر

  • SepahanFR012
    در مسابقه دوستانه؛

    فوتبال نونهالان سپاهان به سختی از سد تیم فریدونشهر گذشت/گزارش تصویری