بایگانی

  • eshraghi

    نوه امام چیزی نگفته، فقط یک لطیفه گفته، به همین سادگی!