بایگانی

  • قیصری
    مجید قیصری درجمع نویسندگان دفاع مقدس:

    جنگ موضوعي نيست كه كهنه شود؛ نگاه ما كهنه است