بایگانی

  • pdfnd_gyr_ml_4
    هفته پدافند غیرعامل در جرقویه؛

    هدفی مقدس در طرح پدافند غیر عامل دنبال می شود