بایگانی

  • 13950706001285_photol
    شیمون پرز مُرد

    مرگ «جلاد قانا» بعد از اغمای دو هفته‌ای