بایگانی

 • shishefosh
  پیگیری هوای اصفهان در دفتر مدیریت بحران استان - قسمت دوم؛

  سهم ۷۰ درصدی خودروها در آلودگی هوا

 • نیروگاه
  سلامت اصفهانی ها در بین پایتخت نشینان دست به دست می شود؛

  تصمیم وزارتخانه، گاز را به نیروگاه های اصفهان روانه می کند

 • نیروگاه
  عضو شوراي اسلامي شهر اصفهان:

  استفاده از مازوت به دلیل کمبود گاز نیست نیاز به برنامه ریزی دارد