بایگانی

  • photo_2016-08-02_16-47-22
    پس از انجام عملیات پلیسی؛

    قاتل فراری توسط پلیس گلپایگان دستگیر شد