بایگانی

  • شیرازی هیئت تکواندو (1)
    #گپ_داغ صاحب نیوز با رستم شیرازی رئیس هیئت تکواندو استان اصفهان:

    ورزش با پول است و خلاف این گزافه‌گویی است/ سیاست های اشتباه تربیت بدنی مشکل اصلی ورزش