بایگانی

  • 1389723626_hashmy-4
    اظهارات تامل بر انگیز هاشمی رفسنجانی ؛

    کارت دعوت هاشمی رفسنجانی برای داعش / فیلم