بایگانی

  • IMG_4158 copy
    سپاهان 0 - تراکتور 0/ فولاد خوزستان 0 - ذوی آهن 3

    تساوی سپاهان در روز هتریک ذوب آهن