بایگانی

  • آیت الله جنتی
    یار بی یار

    شخصیتی که هزینه می دهد تا نفعش را انقلاب ببرد/ رها از آقازادگی و مشغول مجاهدت