بایگانی

  • ????? ???? ?? ?????? ? ????? ????? ? ???
    یادداشتی از جواد محمدزمانی، شاعر و نویسنده؛

    هجو، قالبی مناسب در برابر دشمنان