بایگانی

  • aijad_fn_aori_tolid_ab_kshaorzi_az_psab_shhri_brai_nkhstin_bar_dr_kshor
    فاز نخست خط انتقال طلای سیاه کلید خورد؛

    پساب شهری کاشان تصفیه می‌شود