بایگانی

  • حمله ملخ ها
    لزوم پیشگیری از یک حادثه؛

    تهدید مزارع استان اصفهان به حمله ملخ‌ها

  • ملخ
    با نزدیک شدن به فصل گرما؛

    هجوم ملخ ها به هزار هکتار از کشتزارهاي غرب استان خسارت زد