بایگانی

  • n00503511-b
    شهردار شاهین‌شهر:

    اجازه نمی‌دهم عده‌ای با تضییع حقوق مردم سود‌جویی کنند