بایگانی

  • %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b1%db%b5_%db%b0%db%b7%db%b3%db%b4%db%b2%db%b8
    همزمان با 17 ربیع الاول در روزه فریدن در مراسمی عنوان شد

    هدف نهایی رسالت پیامبر اکرم(ص) تکامل اخلاق بود