بایگانی

  • gholamrezaei
    معاون سیاسی سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان:

    خشکاندن دانش ایرانی هدف شوم آمریکایی هاست