بایگانی

  • 222

    خزانه خالی است اما همایش‌ها میلیاردی است/ جدول