بایگانی

  • file1245
    حجت الاسلام حسینی قمی:

    ارزشمندترین اعمال ‏بیان سخن عدل در انتقاد از مسئولان است