بایگانی

  • بینش-مطهر-4
    در همایش آموزشی جریان شناسی سیاسی تاریخ معاصر ایران مطرح شد؛

    انصاف، مستند و مستدل بودن لازمه بحث های سیاسی است

  • شمس
    گفتگو با دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد خمینی شهر

    همایش آموزشی «بیداری دانشجویی و استحکام ساخت درونی نظام» برگزار می گردد