بایگانی

  • photo_2017-04-24_20-59-27
    صدای پای فتنه به گوش می رسد؛

    تکریم اصحاب فتنه در همایش اعتدالگرایان بادرود نطنز