بایگانی

 • 8

  همایش اندیشه سیاسی اسلام/ گزارش تصویری

 • استاندار اصفهان
  استاندار اصفهان در همایش اندیشه سیاسی اسلام:

  استفاده از ظرفیت هنر و فضای مجازی برای معرفی خبرگان شایسته است

 • مقتدایی
  آیت ا... مقتدایی در همایش اندیشه سیاسی اسلام:

  اعضای خبرگان وکلای مردم هستند

 • امام جمعه اصفهان
  بهمن امسال برگزار می شود؛

  همایش اندیشه سیاسی اسلام در دیار نصف جهان