بایگانی

  • 1
    معاون فرهنگی لشکر 14 امام حسین (ع) در همایش بسیجیان شهرستان نطنز

    هر کسی تفکر دفاع از ولایت را داشته باشد بسیجی است

  • ansaripor

    بصیرت خصیصه اصلی بسیج است