بایگانی

  • IMG_5240
    در اروگاه شهید میرباقری برگزارشد؛

    همایش رزمندگان تخریبچی دفاع مقدس/تصاویر