بایگانی

  • thCATYOJEO
    فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام صادق (ع):

    تهاجمات متعدد دشمنان در نظام لیبرال نشان از صحیح بودن مسیر بسیج است

  • th
    کارشناس و تحلیلگر رسانه در همایش رسانه و ماهواره:

    بیش از 80 درصد معضلات اجتماعی کشور متأثر از فیلم‌های شبکه‌های ماهواره‌ای است