بایگانی

  • 99994013
    فرمانده ناحیه مقاومت بسیج فلاورجان:

    عمل و تقوای کاندیداها ملاک انتخاب باشد

  • 20170504_110110
    کارشناس مسائل سیاسی:

    نیاز امروز جامعه رئیس جمهور انقلابی است