بایگانی

  • n00134310-r-b-014
    ارشد نظامی آجا در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری:

    پهلوی هیچ‌گاه تصور نمی‌کرد، نیروی هوایی به امام و ملت بپیوندد